2 Geen Honger

Sinds 1990 is het aantal ondervoede mensen in ontwikkelingslanden met bijna 50% verminderd. Die daling kunnen we ondermeer toeschrijven aan de succesvolle implementatie van de eerste Millenniumdoelstelling. Die was erop gericht om het aantal mensen dat honger lijdt te halveren tussen 1990 en 2015.

Vandaag worden 805 miljoen mensen nog steeds bedreigd door honger en malnutritie, dat is één persoon op negen. Malnutritie is de oorzaak van bijna de helft van alle sterfgevallen bij kinderen onder de vijf jaar, dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar. Wereldwijd lijdt één op vier kinderen aan een groeistoornis. In ontwikkelingslanden kan dat aantal oplopen tot één op drie.

Lees meer op de website van SDG Nederland.

Lokale helden in Boxtel

Wie zet zich in voor de SDG's in Boxtel?

Boodschappenbank Non-profit organisatie

Voedselbank Boxtel Voedselbank

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken aan lokale SDG actie samen met bewoners, organisaties en de gemeente. Stel je vraag door contact op te nemen met de Innovatieraad Alkmaar!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals