Global Goals Grid

Gideon Duurzaam

Duurzaamheidsconsulent

Over Ons

Gideon Duurzaam Advisering en ondersteuning bij het waarmaken van duurzaamheidsambities Gideon Duurzaam wil werk maken van een duurzame, circulaire economie, waarin naar alternatieven wordt gezocht voor het gebruik van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Waardevolle grondstoffen worden dan optimaal ingezet en hernieuwbare (zoals biobased) grondstoffen worden ontwikkeld. Zo stimuleren we een duurzame toekomst, met minder afval en met schonere vormen van energie. Duurzaam innoveren vraagt om een brede kijk en aanpak, van niet alleen innovatieve technieken, maar ook van nieuwe business modellen, design, participatie en nieuwe samenwerkingsvormen. Gideon Duurzaam gelooft er sterk in dat het waarmaken van de ambities lukt met intrinsiek gemotiveerde mensen en toegewijde organisaties, en door vaak onverwachte ontmoetingen, dwars door bestaande ketens en sectoren heen. Gideon Duurzaam is in staat om met uw eigen én een nog onbekend netwerk een community te vormen, altijd bestaande uit échte mensen met een échte drive, die zich met veel energie inzet voor het realiseren van úw ambities. De randvoorwaarden en de aanpak regelt Gideon. Gideon Duurzaam zet een breed netwerk in van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen bij het waarmaken van duurzaamheidsambities. Als het helpt, dan ook internationaal. Gideon Duurzaam pakt haar rol door verbindingen tot stand te brengen, door het trekken of ondersteunen van het project en proces, het verkennen en verbreden van het netwerk, met het doel om allianties te vormen die het gaan waarmaken.